חזרה למרכז הידע

מחקר קליני

Basic Science

Basic Science

A Coil Design for Transcranial Magnetic Stimulation of Deep Brain Regions

Journal of Clinical Neurophysiology 19(4):361-370 (2002)

Basic Science