הכנס השנתי של הועד המרכזי

Image

אנו שמחים לקחת חלק בכנס ועד מרכזי של האיגוד.

מדובר בכנס שנתי מסורתי של ועד המרכזי של האיגוד בו מתקבלות החלטות חשובות לגבי עתיד הפסיכיאטריה בישראל.

הכינוס ישמש במה להחלפת מידע ודעות בכל הנוגע לרצף טיפולי בפסיכיאטריה: במיקוד על הקהילה