הכנס השנתי של איגוד הפסיכיאטריה

Image

אנו שמחים להשתתף בכנס השנתי של איגוד הפסיכיאטריה.
מפת דרכים בבריאות הנפש: איגוד הפסיכיאטריה מארח את ה-APA.