הכנס השנתי של איגוד הפסיכיאטריה בישראל | סניף דרום

Image

אנו שמחים לקחת חלק בכנס השנתי של איגוד הפסיכיאטריה בישראל סניף דרום.

הכינוס יעסוק בסוגיות מטפל-מטופל במצבים נפשיים מורכבים.